Nå kan du søke boliglån i tyrkisk bank. Du trenger de nødvendige dokumentene for at en vurdering av lånetaker kan bli utført. Med en endelig godkjennelse vil Tapu-kontoret overføre boliglånet på skjøtet og utbetale lånebeløpet til selgeren av eiendommen.

 

    NØDVENDIGE DOKUMENTER

Ansatt

Selvstendig

Pensjonist

    Signert søknadsskjema.

X

X

X

    Kopi av pass, signert av NOTER.

X

X

X

    Oversikt over private eiendeler, påvist av offisielle sektorer.

X

X

X

    Oversikt over privat gjeld, kontrollert av offisielle sektorer.

X

X

X

    Dokumenter som beviser månedlige økonomiske forpliktelser, som husleie, avdrag, renter o.l.

X

X

X

    Resultatregnskapet for ansatte signert av arbeidsgiver

X

 

X

    Kontoutskrift som bekrefter inntekt (ikke eldre enn 3 måneder)

X

 

X

    En takst/verdi- rapport av boligen som vil bli utarbeidet av Denizbank under låneprosessen.

X

X

X

    Tyrkisk skattenummer (ID nummer).

X

X

X

    Sertifikat fra kreditt posten kontoret til kundens hjemland

X

X

X

    Kopi av Tapu (skjøte) av eiendommen som ønskes kjøpt.

X

X

X

   Årsrapport i holdingselskapet for de siste to årene sammen med en kopi fra aksjonærregisteret.

 

X

 

    Military Clearance (not required for application, but critical for title-deed assigment)

X

X

X
Dersom søkeren har oppholdstillatelse i flere land, må de offisielle kredittjournaldokumenter bekreftes av hvert lands relevante myndigheter. De nødvendige dokomenter skal leveres til banken. Dokumentene må være attestert og Apostilled.


del