Asmenys, norintys parašyti įgaliojimą, turi asmeniškai kreiptis į notarų biurą ir privalo turėti su savimi pasą. 

Mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo turi nurodyti savo mokesčių mokėtojo numerį.

Visi susitarimai ir įgaliojimai, kurie reikalingi sandoriui atlikti prieš turto registravimą, turi būti užpildyti įstatymo numatyta forma. Šios formos yra gaunamos notarų biure asmeniškai. Visi reikalingi dokumentai Turkijoje gali būti gauti tik notarų biuruose kreipiantis asmeniškai ir pateikiant asmens pasą bei dvi nuotraukas. 

Užsienio šalyse, ambasados ir konsulatai yra įgalioti atlikti notaro vaidmenį. Mūsų klientai užsienio šalyse gali kreiptis į Turkijos ambasadą ar konsulatą dėl įgaliojimo dokumentų paruošimo. Tik patvirtinti įgaliotų įstaigų įgaliojimai yra pripažįstami Turkijoje, įrodžius, kad jie yra legalizuoti Turkijos konsulato ar tos šalies oficialių pareigūnų su žyma „Apostilė“.

Ištrauka iš Turkijos įstatymo: ...„In accordance with the provisions of the article 89 of the 1512 numbered Notaries Law, the agreements and the Power of Attorney that may require transactions to be conducted before the Land Registry Offices as a result of their character; and real-estate sales commitments, settlement deeds shall be issued in statutory form. The documents in statutory form shall be issued personally by the Consular, in accordance with the will and position of the concerned person. Thus, the concerned instruments may only be issued by the Turkish Consulate in abroad, upon the personal application of the concerned persons, with their valid ID or passport, and two recent photos“...


Dalintis